Renewal HDSA

List of Renewed Football players in 2022

List of the players who have renewal..

Football Players Renewal List in 2022

Sl No Player Name Reg No Previous Club Present Club Date
1 SUBHANKAR DAS HDSA/20160328/769245 TRIBENI SHIBPUR SPORTING CLUB TRIBENI SHIBPUR SPORTING CLUB 19-03-2021
2 SUBHANKAR DAS HDSA/20160328/769245 TRIBENI SHIBPUR SPORTING CLUB TRIBENI SHIBPUR SPORTING CLUB 19-03-2021
3 GOUTAM MONDAL HDSA/20160619/137276 TRIBENI SHIBPUR SPORTING CLUB TRIBENI SHIBPUR SPORTING CLUB 17-03-2021
4 PROSENJIT ADHIKARY HDSA/20161004/348353 TRIBENI SHIBPUR SPORTING CLUB TRIBENI SHIBPUR SPORTING CLUB 17-03-2021
5 RAJU DAS HDSA/20180804/486302 TRIBENI SHIBPUR SPORTING CLUB TRIBENI SHIBPUR SPORTING CLUB 17-03-2021
6 BAPI SINGHA ROY HDSA/20160328/557262 TRIBENI SHIBPUR SPORTING CLUB TRIBENI SHIBPUR SPORTING CLUB 17-03-2021
7 SUDIPTA MALAKAR HDSA/20160927/22158 TRIBENI SHIBPUR SPORTING CLUB TRIBENI SHIBPUR SPORTING CLUB 19-03-2021
8 SATYA RAM MURMU HDSA/20160328/379524 TRIBENI SHIBPUR SPORTING CLUB TRIBENI SHIBPUR SPORTING CLUB 17-03-2021
9 SOURAV DAS HDSA/20160328/135438 TRIBENI SHIBPUR SPORTING CLUB TRIBENI SHIBPUR SPORTING CLUB 17-03-2021
10 ABHISHEK CHAKRABORTY HDSA/20160328/145881 TRIBENI SHIBPUR SPORTING CLUB TRIBENI SHIBPUR SPORTING CLUB 19-03-2021
11 BIBAKANANDA BANERJEE HDSA/20160319/144727 TRIBENI SHIBPUR SPORTING CLUB TRIBENI SHIBPUR SPORTING CLUB 17-03-2021
12 GOUTAM MONDAL HDSA/20160619/137276 TRIBENI SHIBPUR SPORTING CLUB TRIBENI SHIBPUR SPORTING CLUB 19-03-2021
13 DIPESH MURMU HDSA/20160609/848165 TRIBENI SHIBPUR SPORTING CLUB TRIBENI SHIBPUR SPORTING CLUB 17-03-2021
14 DIPAK MONDAL HDSA/20160330/436305 TRIBENI SHIBPUR SPORTING CLUB TRIBENI SHIBPUR SPORTING CLUB 18-03-2021
15 RAJU SINGH HDSA/20160308/462096 TRIBENI SHIBPUR SPORTING CLUB TRIBENI SHIBPUR SPORTING CLUB 17-03-2021
16 PROMODE PRADHAN HDSA/20170814/222034 BANDEL SPORTING ASSOCIATION BANDEL SPORTING ASSOCIATION 01-09-2021
17 ANIL DOM HDSA/20160328/235066 SAHAGANJ SPORTS CLUB SAHAGANJ SPORTS CLUB 25-03-2022
18 SHAUVIK DAS HDSA/20190617/990782 PEARABAGAN FOOTBALL COACHING CENTRE PEARABAGAN FOOTBALL COACHING CENTRE 26-03-2022
19 SURAI MANDI HDSA/20180502/400952 PROTAP SANGHA PROTAP SANGHA 27-03-2022